Un muhé ta basha perfume riba Hesus.
E ta duna Hesus su tur kos; e kos di mas presioso ku e tin!

Mientras Hesus tabata sinta na un komementu, un muhe yamá Maria a drenta ku un butishi yená ku mei liter di zeta perfumá karu, trahá di nardo puru; Maria a kibra garganta di e butishi basha e perfume riba Hesus su kabes i hunta Hesus su pia kuné. Despues Maria a seka Hesus su pia ku su kabei; holó dushi di e perfume a yena henter e kas.
– Mateo 26:6-13; Marko 14:3-9; Huan 12:1-8

Mi ta entregá mi mes na Bo, Señor. Mi ke ta perfume agradabel dilanti di Bo Trono!

Advertisements